Ôn thi chứng chỉ Tiếng Anh

 
CEFR với các bài thi Cambridge, Toefl, IELTS
Khung tham chiếu CEFR so với bài thi Cambridge, TOEFL, IELTS


Ôn thi chứng chỉ Tiếng Anh trên TiengAnhK12 giúp học sinh giảm nửa công sức, tăng đôi hiệu quả nhờ kết hợp tri thức của các giáo viên giàu kinh nghiệm ôn thi và công nghệ phân tích thông minh.

 

Bộ chương trình Ôn thi chứng chỉ

Trong mỗi chương trình ôn thi chứng chỉ, học sinh được luyện từng dạng bài có trong đề thi, làm đề thi thử sát với cấu trúc đề thi thật và dựa vào kết quả phân tích để luyện sâu các kỹ năng còn yếu.


Cambridge exams

PreA1 Starters A1 Movers A2 Flyers
A2 KET A2 PET B2 FCE

 


Toefl exams

Toefl Primary Step 1 Toefl Primary Step 2 Toefl Junior
 

IELTS

IELTS Foundation IELTS Test Prep

 

Xem bảng giá các gói PROHọc sinh báo điểm thi TOEFL

 

báo điểm toefl
Học viên TiengAnhK12 báo điểm Toefl Primary, Toefl Junior
 

👉 Xem thêm Danh sách học viên báo điểm TOEFL Primary

👉 Xem thêm Danh sách học viên báo điểm TOEFL Junior

 


Thông tin tổng hợp cho học sinh

Thông tin chung về các bài thi chứng chỉ:

Bộ đề thi miễn phí và tài liệu ôn luyện:

Chứng chỉ Cambridge:

Chứng chỉ TOEFL:

Chứng chỉ IELTS:

[%Included.TiengAnhK12%]

Bắt đầu ngay bằng việc đăng kí tài khoản (hoàn toàn miễn phí), đăng nhập rồi vào chương trình ôn luyện bạn quan tâm: làm các đề thi/bài học đánh dấu FREE, xem phân tích kết quả, luyện sâu các dạng bài/chủ điểm chưa vững.